Hållbarhetsinitiativ

För oss har miljön stor betydelse och vi måste alla hjälpa till på det sätt vi kan, om det bara innebär att källsortera vårt hushållsavfall eller att välja kollektivtrafik framför bilen. Vi på Stamilston vill göra vår del och kommer vid varje genomförd beställning att skänka 10 kr till One Tree Planted, som arbetar för att göra det enkelt för alla att hjälpa miljön genom att plantera träd. Tillsammans kan vi återställa skogar, skapa livsmiljöer för biologisk mångfald och göra en positiv social påverkan runt om i världen.

För att läsa mer om arbetet de utför, klicka här länk .